Danh sách khiếu nại
Chi nhánh/ Cửa hàng
Khiếu nạiThông tin khiếu nại các đơn hàng
Loại khiếu nại
Bộ lọc (2)
Mã khiếu nạiMã đơn hàngNgày khiếu nạiLoại khiếu nạiTrạng tháiChi tiết