247_file_import_

14-07-2022

STT
Mã đơn hàngNgười gửi
Khách hàng gửiChi nhánh/Cửa hàngSố điện thoạiĐại diện gửiNgười đi gửiĐịa chỉ
1
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
2
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
3
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
4
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
5
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
6
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
7
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
8
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
9
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A
10
Nguyễn Văn A
Chi nhánh 10123456789
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A