MÔI TRƯỜNG 247EXPRESS TRẺ TRUNG NĂNG ĐỘNG

MÔI TRƯỜNG 247EXPRESS TRẺ TRUNG NĂNG ĐỘNGshare

Người ta thường nói : "𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑎, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑥𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢".

🔥 Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là chuyện thắng thua, mà là giúp người khác cùng vươn lên chiến thắng.

🔥 Người cộng sự hiểu, gắn bó với mình là điều quan trọng nhất vì một người có thể làm một lãnh đạo giỏi, có hàng trăm ý tưởng hay nhưng sẽ không có doanh nghiệp nào thành công chỉ bởi một con người.

🔥 Hiểu được điều đó, 𝟐𝟒𝟕𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 luôn trân trọng những người bạn, người đồng hành trong suốt những năm tháng phát triển.

🔥 Mỗi sự thành công của 𝟐𝟒𝟕𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 là sự đóng góp của từng cá nhân trong tập thể 247, là sự gắn kết của tất cả các cộng sự trong 𝟐𝟒𝟕𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬.
____________________
247Express – Nhanh Hơn Bạn Nghĩ
Website: https://247post.vn/
Hotline: 1900 6980

Tin tức xem nhiều