XU HƯỚNG THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Việc thuê ngoài các dịch vụ vận chuyển đã và đang giúp nhiều doanh nghiệp tối ưu quá trình phân phối hàng hóa, tối ưu chi phí, thời gian. Theo đó, xu hướng thuê ngoài dịch vụ Logistics tại Việt Nam trong những năm gần đây có sự biến động. Cụ thể thế nào, mời bạn cùng theo dõi bài viết sau của 247Express nhé!

Dịch vụ Logistics là gì? Xu hướng thuê ngoài dịch vụ Logistics tại Việt Nam có gì nổi bật?

Theo Luật Thương Mại 2005, dịch vụ Logistics định nghĩa như sau: “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”