247Express Thông Báo Chuyển Đổi Tên Miền Website Và Tên Miền Email

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đối tác,

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) xin thông báo về việc thay đổi tên miền website và tên miền email như sau:

Từ ngày 04/04/2022, chúng tôi sẽ chuyển tên miền từ 247post.vn thành 247express.vn nhằm tạo sự đồng nhất cho Thương hiệu 247Express trên các phương tiện thông tin liên lạc.

Các kênh truyền thông, liên lạc được cập nhật:


𝟏. 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞:
Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ website www.247express.vn (địa chỉ cũ: www.247post.vn)
𝟐. 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥:
Tên miền email sẽ được đổi thành abc@247express.vn, thay cho abc@247post.vn trước đây

Quý Khách vui lòng cập nhật lại địa chỉ mail của 247Express đang lưu trong danh sách qua tên miền mới để thuận tiện cho việc liên lạc trong thời gian tới.

Các email gửi đến 247Express qua tên miền 247post.vn sẽ nhận được email phản hồi tự động thông báo về việc thay đổi tên miền. Việc gửi phản hồi tự động này sẽ được duy trì đến ngày 10/04/2022. Trong thời gian này, công ty Hai Bốn Bảy vẫn có thể nhận được email của quý khách qua cả hai tên miền @247post.vn và @247express.vn.

Sau ngày 10/04/2022, 247Express chỉ nhận email tại địa chỉ mới với tên miền @247express.vn.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về sự thay đổi này và cam kết luôn nâng cao chất lượng dịch vụ đến quý khách hàng.

Trân trọng.

Tin tức xem nhiều