CÔNG TY CỔ PHẨN HAI BỐN BẢY ĐƯỢC VINH DANH TẠI TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM

FAST500 - 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam là Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report, được định kỳ công bố bởi Báo VietnamNet. Thực hiện sứ mệnh tìm kiếm, tôn vinh và quảng bá các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất cùng với hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt và ổn định, FAST500 đã và đang là một trong những sân chơi uy tín và đẳng cấp dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu Việt Nam trong suốt 12 năm vừa qua.

Với những nỗ lực khắc phục, chủ động triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, nhiều doanh nghiệp Việt đã có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong năm 2021 và được vinh danh tại Bảng xếp hạng FAST500, trong đó có Công ty CP Hai Bốn Bảy (247Express).