CẢNH BÁO: Câu “Chị xuống liền” có thể gây mất sóng điện thoại !!!!

💬 Shipper: “Dạ chị ơi em giao hàng”
💬 Khách: “Ok em, chị xuống liền”

💤 Và sau đó…không có sau đó nữa. Đợi mãi không thấy khách xuống, liên lạc lại cũng không được. 😱

😠 Đó chỉ là một trong rất nhiều những chuyện éo le khi đi làm của shipper, những lý do khách quan khiến cho việc giao hàng không thành công.

🎊 Đối với những trường hợp như vậy, 247Express sẽ nỗ lực liên hệ với người nhận để phát vận đơn trong vòng 48 giờ tiếp theo, trước khi tiến hành chuyển hoàn.

#247Express #GiaoHàngToànQuốc #ShipCod
______________
247Express – Nhanh Hơn Bạn Nghĩ
Website: https://247post.vn/

Hotline: 1900 6980

 

Tin tức xem nhiều