✈️ HÀNG HÓA CẤM BAY ✈️

Tuy nhiên, để hạn chế những rủi ro trong quá trình vận chuyển, các chủ shop cần nên lưu ý danh mục hàng hóa không hỗ trợ vận chuyển bằng đường bay chuyển sang vận chuyển đường bộ, bao gồm:

1️⃣ Các sản phẩm ghi tên bằng tiếng anh, tên sản phẩm không rõ ràng.

2️⃣ Pin, sạc dự phòng và các sản phẩm tương tự.

3️⃣ Trang sức, hàng điện tử, hàng hóa giá trị cao.

4️⃣ Chất ô xy hóa, Chất có từ trường, hàng hóa nguy hiểm.

5️⃣ Khí làm lạnh, hợp chất oxy hữu cơ, oxy hóa, chất có nguy cơ phóng xạ,…

6️⃣ Chất khí, Chất lỏng, chất rắn dễ cháy.

👉Vì thế các chủ shop cần lưu ý các mặt hàng trên để biết rõ thời gian vận chuyển nhé!

#247Express #GiaoHàngToànQuốc #ShipCod
______________
247Express – Nhanh Hơn Bạn Nghĩ
Website: https://247post.vn/
Hotline: 1900 6980

Tin tức xem nhiều