SHIPPER HAI TRIỆU NĂM

Thương shop, mấy phố cũng đi,
Sông sâu cũng lội, ngập đầu cũng bơi.

👉 Dù trời nắng hay mưa, giữa trưa hay ban chiều, chỉ cần shop “Kêu”, 247Express sẽ đến với tất cả tình yêu.

#247Express #GiaoHàngToànQuốc #ShipCod
Website: https://247post.vn/

Hotline: 1900 6980

 

Tin tức xem nhiều