Chúc Mừng Tết Trung Thu Các Cháu Thiếu Nhi Đại Gia Đình 247

“Tháng Tám trăng tròn Trung Thu đến
Trẻ em tươi cười rước đèn vui”