247EXPRESS MANG “NẮNG” TRI THỨC ĐẾN VỚI HỌC SINH NGHỆ AN

Trong suốt 19 năm hoạt động, với giá trị cốt lõi “Kết nối & Chia sẻ” cùng tinh thần “Tôn trọng & Yêu thương”, 247Express luôn mong muốn đóng góp và truyền tải thêm nhiều giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Chính vì vậy, kể từ tháng 05/2024, chuỗi hành trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" được 247Express chính thức khởi động.