Đóng gói hàng hóa

Quy trình cung cấp dịch vụ chuyển phát của các doanh nghiệp chuyển phát tại Việt Nam nói chung và 247Express nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào hàng không và hạ tầng vận chuyển đường bộ. Mỗi kiện hàng phải trải qua rất nhiều công đoạn thủ công trước khi đến với người nhận cuối cùng. Chính vì vậy, việc đóng gói hàng hóa trước khi giao cho nhà vận chuyển có vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, trên cơ sở kinh nghiệm của mình, 247Express đưa ra một số tư vấn và hướng dẫn về việc đóng gói hàng hóa để hạn chế tối đa những rủi ro không mong đợi trong quá trình vận chuyển cho khách hàng như sau