LỢI ÍCH VÀ LƯU Ý TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Hợp đồng thuê vận chuyển hàng hóa là văn bản pháp lý vô cùng quan trọng. Căn cứ vào đó cả hai bên sẽ hiểu rõ được quyền lợi, nghĩa vụ cần thực hiện. Đồng thời, trong trường hợp xảy ra tranh chấp cũng dễ dàng giải quyết. Mời bạn đọc ngay bài viết này để nắm bắt thông tin chi tiết do 247Express cung cấp dưới đây.

Hợp Đồng Thuê Vận Chuyển Hàng Hóa Là gì?

Hợp đồng thuê vận chuyển hàng hóa là mẫu văn bản thể hiện sự thoả thuận giữa bên thuê vận chuyển và bên vận chuyển. Chúng được lập ra để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong đó sẽ đề cập tới các nội dung quan trọng như tên hàng hoá, số lượng, thời gian, địa điểm, phương tiện,... cụ thể.

Hợp Đồng Thuê Vận Chuyển Hàng Hóa Là gì

Hợp đồng thuê vận chuyển hàng hoá là mẫu văn bản thỏa thuận giữa hai bên

Trong bất cứ hoạt động vận chuyển hàng hóa nào cần phải có hợp đồng cụ thể. Văn bản này được lập nên giữa sự nhất trí của cả hai bên về những thỏa thuận cụ thể. Điều đó góp phần hướng tới quá trình hợp tác vui vẻ, thuận lợi và dễ tra cứu trách nhiệm, nghĩa vụ nếu không may xảy ra tranh chấp.

Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng

Khi ký kết mẫu hợp đồng thuê vận chuyển cả hai bên cần lưu ý đến nhiều vấn đề. Cụ thể như sau:

- Xác định rõ mục tiêu và phạm vi vận chuyển: Điều này đảm bảo cho cả hai bên hiểu đúng về mục đích và phạm vi công việc. Mục tiêu có thể bao gồm thời gian vận chuyển, địa điểm nhận/giao hàng, số lượng hàng hóa, chế độ bảo quản,...

- Xác định các yêu cầu về đặc điểm hàng hóa và điều kiện vận chuyển: Điều này bao gồm các thông số kỹ thuật, quy định về bao bì, cách thức xử lý hàng hóa. Tất cả nhằm đảm bảo quá trình vận chuyển an toàn và hiệu quả.

- Quy định rõ các điều khoản thanh toán và bồi thường: Hợp đồng cần phải định rõ về cách thức thanh toán. Trong đó bao gồm thời gian thanh toán, phương thức thanh toán. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tránh những tranh chấp sau này. Ngoài ra, cần xác định rõ về trường hợp xảy ra sự cố hoặc thiệt hại trong quá trình vận chuyển và cách thức bồi thường cho các bên.

- Đảm bảo tính minh bạch và hiểu rõ các điều khoản: Cả hai bên nên đảm bảo rằng tất cả các điều khoản trong hợp đồng được hiểu rõ và không có bất kỳ sự hiểu lầm nào. Đồng thời, bạn cần thảo luận và giải quyết trước khi ký kết hợp đồng vận tải. Điều này giúp tránh những xung đột và tranh cãi trong tương lai.