247EXPRESS CÂN MỌI BƯU KIỆN, HIỆN DIỆN 5 CHÂU

Trước tình hình chính trị căng thẳng tại các quốc gia Nga và Iran, nhiều doanh nghiệp lo ngại cho ngành vận chuyển hàng hóa tới 2 quốc gia này. Không chỉ gặp khó khăn về hành trình kết nối hàng, đơn vị logistics cũng có thể phải chịu nhiều chi phí bởi giá nhiên liệu tăng cao.