THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHỤ PHÍ COVID VỚI DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ