247EXPRESS NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP ĐƯỢC VINH DANH TẠI BXH TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM

VNR FAST500 là bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam được công bố hàng năm dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn quốc tế của Vietnam Report, với sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn trong và ngoài nước.

 

Với kết quả kinh doanh phát triển tích cực trong năm vừa qua, 247Express năm thứ 3 liên tiếp được xướng tên trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, đứng Top 2 trong các đơn vị Bưu chính chuyển phát theo VNR Fast500.