aboutus

VỀ CHÚNG TÔI

Trang chủVề chúng tôi
Nhanh hơn với 247Express

Chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững và trách nhiệm qua việc đề cao sức Sáng tạo & Đổi mới, thúc đẩy Văn hóa Chiến binh, xây dựng Văn hóa Yêu thương, nuôi dưỡng Tinh thần Học hỏi và khuyến khích sự Kết nối - Chia sẻ trong nội bộ cũng như hướng đến môi trường bên ngoài.

0Công ty chuyển phát hàng đầu Việt Nam
0Bưu cục phủ sóng 63 tỉnh thành Việt Nam
0Số năm chinh phục khách hàng
0%Giảm thiểu tối đa tỷ lệ hoàn hàng
0Doanh nghiệp tin dùng dịch vụ
Sứ mệnh doanh nghiệp
Sứ mệnh doanh nghiệp
Đối với Nhân viên & Nhà đầu tư
Xây dựng nên một tổ chức với mô hình kinh doanh vượt trội, từ đó làm phong phú đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người.
Đối với Khách hàng & Xã hội/Cộng đồng
Kết nối để tạo ra một mạng lưới kinh doanh rộng khắp, thúc đẩy và giữ mạch các mối quan hệ đồng thời giúp tối ưu hóa nguồn lực cho khách hàng.
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
Sáng tạo & Đổi mới: Sáng tạo & đổi mới để luôn dẫn đầu.
Tinh Thần Chiến Binh: Tinh thần chiến binh 247, sẵn sàng đối diện mọi thách thức.
Tôn trọng & Yêu Thương: Tôn trọng & yêu thương, đề cao vai trò con người.
Tinh Thần Học Hỏi: Học hỏi mọi lúc mọi nơi.
Kết Nối & Chia Sẻ: Kết nối vì mọi người. Chia sẻ cùng tất cả.
CEO

Mr. Hoàng Quốc Anh

CEO Công Ty Hai Bốn Bảy

Chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững và trách nhiệm qua việc đề cao sức Sáng tạo & Đổi mới, thúc đẩy Văn hóa Chiến binh, xây dựng Văn hóa Yêu thương, nuôi dưỡng Tinh thần Học hỏi và khuyến khích sự Kết nối - Chia sẻ trong nội bộ cũng như hướng đến môi trường bên ngoài.