MỘT SỐ LƯU Ý KHI ÁP DỤNG LUẬT VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập, việc vận tải hàng hóa bằng đường bộ ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng. Vì thế, việc nắm rõ và áp dụng đúng Luật Vận tải hàng hóa đường bộ là vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan và hạn chế tối đa các tranh chấp pháp lý. Dưới đây 247Express sẽ cung cấp một số lưu ý quan trọng khi áp dụng Luật Vận tải hàng hóa đường bộ mà các doanh nghiệp vận tải cần biết.

Một số lưu ý trong Luật Vận tải hàng hóa đường bộ

Những điều cần lưu ý khi áp dụng Luật Vận tải hàng hóa đường bộ

LUẬT VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ MỚI NHẤT

Luật Vận tải hàng hóa đường bộ 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2020) là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên lãnh thổ Việt Nam. Luật này quy định về điều kiện kinh doanh, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan, trách nhiệm quản lý nhà nước, biện pháp bảo đảm an toàn và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ.

Thời gian ban hành: 

- Ngày 08/06/2020: Luật Vận tải hàng hóa đường bộ 2020 được Quốc hội Việt Nam khóa XIV thông qua.

- Ngày 15/06/2020: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ban hành Luật Vận tải hàng hóa đường bộ 2020.

Những điểm mới so với bộ luật cũ (Luật Vận tải Đường bộ 2008):

- Về điều kiện kinh doanh: Bỏ quy định về vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp vận tải. Thay thế quy định về trình độ chuyên môn của người lái xe bằng quy định về chứng chỉ năng lực lái xe. Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện phương tiện vận tải.

- Về quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan: Mở rộng quyền tự do kinh doanh vận tải hàng hóa. Quy định rõ hơn về trách nhiệm của các bên liên quan trong hợp đồng vận tải. Nâng cao quyền lợi của chủ hàng và người nhận hàng.

- Về trách nhiệm quản lý nhà nước: Chuyển từ quản lý theo ngành sang quản lý nhà nước theo lĩnh vực. Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động vận tải. Tăng cường công khai thông tin về hoạt động vận tải.

- Về biện pháp bảo đảm an toàn: Nâng cao tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải. Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện lái xe và nghỉ ngơi của người lái xe. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải.

Về các vấn đề khác: Quy định về vận tải hàng hóa đa phương thức. Quy định về vận tải hàng hóa nguy hiểm. Quy định về giải quyết tranh chấp trong hoạt động vận tải.

GIẤY PHÉP VẬN TẢI

Theo luật mới, mọi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển bằng đường bộ cần phải có giấy phép vận tải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy phép này đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, năng lực tài chính và trách nhiệm xã hội trước khi được phép hoạt động. Việc kiểm soát chặt chẽ này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn cho cả người dân và hàng hoá.