ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU LÀ GÌ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò then chốt giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để tự thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Do đó, ủy thác xuất nhập khẩu ra đời như một giải pháp tối ưu, giúp các đối tác giao phó các công đoạn xuất nhập khẩu cho một đơn vị chuyên nghiệp.

Khám phá bản chất ủy thác xuất nhập khẩu là gì?

Khám phá bản chất ủy thác xuất nhập khẩu là gì?

Bài viết dưới đây, 247Express sẽ cung cấp những thông tin cơ bản nhất về ủy thác xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp hiểu rõ bản chất, đối tượng phù hợp của loại hình dịch vụ này, cũng như trách nhiệm của các bên tham gia và một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.

ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU LÀ GÌ?

Ủy thác xuất nhập khẩu là một hình thức dịch vụ trong đó doanh nghiệp chủ hàng (bên ủy thác) sử dụng một đơn vị trung gian có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu (bên nhận ủy thác) để thay mặt mình tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với đối tác nước ngoài.