PHÂN BIỆT LOGISTICS VÀ SUPPLY CHAIN TRONG DOANH NGHIỆP

Năm 2023, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ Logistics và Supply Chain tăng cao. Ngành công nghiệp này được dự đoán sẽ đạt giá trị 15.500 tỷ USD vào năm 2026, cho thấy tiềm năng phát triển to lớn trong tương lai. Vậy Logistics và Supply Chain là gì? Bài viết này 247Express sẽ giúp bạn giải đáp về Logistics và Supply Chain, vai trò của Supply Chain trong doanh nghiệp và sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

phân biệt logistics và supply chain

Sự khác biệt giữa logistics và supply chain là gì? 

KHÁI NIỆM LOGISTICS VÀ SUPPLY CHAIN 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hai thuật ngữ “logistics và supply chain" được nhắc đến rất nhiều. Cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự lưu chuyển hiệu quả của hàng hóa, từ điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng.

Khái niệm Logistics 

Logistics là quá trình lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát việc vận chuyển và lưu trữ hàng hóa, dịch vụ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Logistics bao gồm các hoạt động như vận tải, lưu kho, quản lý hàng tồn kho, đóng gói và xử lý đơn hàng. Nó nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa quá trình vận chuyển và lưu trữ để giảm chi phí và tăng hiệu quả

Khái niệm Supply Chain