ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG NGÀNH LOGISTICS

Với khả năng quản lý thông tin minh bạch và là một công cụ hỗ trợ tối ưu hoá vận hành tiên tiến, Blockchain đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi số và tái định hình thị trường Logistics trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Trong bài viết này, 247Express sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Blockchain và ứng dụng của Blockchain trong Logistics tại Việt Nam.

blockchain trong ngành logistics

Ứng dụng của công nghệ Blockchain trong Logistics

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN LÀ GÌ?

Blockchain, hay còn được biết đến như chuỗi khối, là một cơ sở dữ liệu phân cấp được thiết kế để lưu trữ thông tin trong các khối dữ liệu liên kết với nhau bằng mã hóa. Đây là một công nghệ truyền tải dữ liệu an toàn và mở rộng theo thời gian, được thiết kế để ngăn chặn việc thay đổi dữ liệu. Với tính năng đặc biệt này, Blockchain không cần sự xác nhận từ bất kỳ trung gian nào và tồn tại dưới dạng nhiều nút độc lập, mỗi nút đều có khả năng xác thực thông tin.

Thông tin trong Blockchain không thể bị thay đổi mà chỉ có thể được bổ sung khi tất cả các nút trên hệ thống đồng thuận. Mặc dù một phần của hệ thống có thể gặp sự cố, các máy tính và nút khác vẫn tiếp tục hoạt động để bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin.