TẬN DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỂ BỨT PHÁ NGÀNH LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

Ngành logistics đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo của Agility, Việt Nam đứng thứ 11 trong số 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Ngành logistics đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất nhập khẩu đất nước, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 734 tỷ USD năm 2023. Tuy nhiên, theo Chỉ số hiệu quả logistics (LPI) 2023 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tụt 4 bậc so với năm 2018, xuống vị trí 43, cho thấy ngành vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngành logistics tại Việt Nam

Ngành logistics tại Việt Nam

THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM

Thực trạng ngành logistics Việt Nam thể hiện qua cơ cấu doanh nghiệp và mức độ ứng dụng công nghệ. Khoảng 90% doanh nghiệp logistics là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nguồn lực hạn chế để đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô. Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trọn gói (3PL và 4PL) vẫn còn ít, chưa đủ sức cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.